Da li je vazduh koji udišemo čist ili zagađen? Proverite kroz eksperiment!

Statistički podaci u Srbiji ističu da je količina PM2.5 (zagađujućih čestica) u vazduhu čak 47 puta veća od dozvoljene norme.

Zagađujuće čestice lebde kao i svi ostali gasovi i zato nam se čine nevidljivim, ali ulaskom kroz nosne šupljine i usnu duplju one na direktan način utiču na naše zdravlje. Da bi se proverio kvalitet vazduha i izmerila količina zagađujućih čestica, naučnici koriste različite senzore i metode analize, a jednu od jednostavnih, a efektnih metoda, možete i vi sprovesti.

Šta vam je potrebno za ovaj eksperiment?

  • komad bele ili prozirne plastike (15-20 cm dužine)
  • lepljiva traka
  • vazelin
  • beli papir
  • opciono: drvena ploča ili cigla
  • opciono: makaze
  • opciono: lupa

Kako se sprovodi eksperiment?

U prvom koraku pomoću lepljive trake potrebno je da komad plastike, vi ili vaši učenici, pričvrstite za drvenu ploču ili ciglu i to sa leve i desne strane pred kraj (tako da središnji deo ne bude prekriven trakom). Nakon toga potrebno je pronaći odgovarajuću lokaciju za izvođenje eksperimenta. Predlažemo vam da birate lokaciju sa normalnom cirkulacijom vazduha, koja je izdignuta od zemlje (primer: ograda). Eksperiment sprovodite u normalnim vremenskim prilikama, izbegavajući olujne vetrove, kišu ili sneg.

Pošto pronađete lokaciju, pre postavljanja eksperimentalnog materijala, potrebno je sa gornje strane plastike namazati vazelin (dva puta po čitavoj površini u tankom sloju), a nakon toga ostaviti eksperiment do 24 ili 48 sati (ukoliko vremenske prilike to dozvoljavaju). U ovom koraku vam savetujemo da slikate eksperimentalnu postavku, da biste fotografiju uporedili sa stanjem nakon eksperimentalnog perioda.

Po završetku eksperimentalnog perioda, makazama odstranite lepljivu traku, odvojte ploču ili ciglu koja vam je služila kao potpora, i možete početi sa analizom dobijenog uzorka.

Napomena: ukoliko ste koristili providnu plastiku, ispod možete staviti beli papir da bi se jasnije ocrtavalo stanje, a zatim napravite fotografiju.

Kako analizirati uzorak?

Na samom početku u eksperimentalnu svesku evidentirajte kakve ste čestice sakupili: koje boje, oblika, vrste (prašina, čađ, pesak). Zatim, analizirajte broj čestica po jedinici površine. Za ovu aktivnost vam značajno mogu pomoći fotografije koje ste prikupili, pa ih možete prebaciti na računar i na većem ekranu prebrojati čestice (brojite čestice koju su okom ili lupom vidljive).

Potom, navedite specifičnosti lokaliteta (blizina puta, toplane, industrijskog postrojenja, poljoprivrednog polja, itd).

Da biste dobili što raznovrsnije podatke, i širu sliku o stanju vazduha i nivou zagađenja, eksperiment možete podeliti po grupama ili individualno. Takođe, podstičemo vas da se umrežite sa nastavnicima iz različitih krajeva zemlje i regiona i uporedite rezultate na različitim lokalitetima (gradska i ruralna sredina, planinski kraj, područje mora, banje, reke, itd).

Rezultate koje biste kroz ovaj eksperiment dobili pokazali bi vam da najviše zagađujućih čestica ima u okolini termoelektrana za proizvodnju električne energije, industrijskih postrojeća, drumskog saobraćaja, a zatim i blizu individualnih ložišta koja koriste ugalj kao ogrev.

Digitalni alati za praćenje zagađenja vazduha i upoređivanje rezultata eksperimenta

Nakon što izvršite analizu sa različitih lokalita, evidentirajte i nivo zagađenja pomoću AirCare aplikacije (možete je skinuti preko Google Play prodavnice ili Apple Store-a), koja je povezana sa senzorima iz baznih stanica, te daje rezultate u realnom vremenu.

Takođe, ukoliko povežete kolege iz različitih regiona i zemalja, možete za praćenje koristiti i sajt AirVisual, koji kombinuje podatke iz mernih stanica, satelitskog modeliranja, ali ima i sopstvene uređaje koje su povezane na sistem praćenja. Tokom analize, često ćete na ovom sajtu primetiti neki od gradova u Srbiji sa visokom nivoom zagađenja.

Kako možemo da se zaštitimo? Edukacijom, širem svesti i redovnim praćenjem stanja u bliskom okruženju.

Želite da vam na imejl šaljemo još ovakvih eksperimenata? Pridružite se STEM zajednici klikom na link OVDE i upoznajte se sa idejama koje će vašu nastavu učiniti prezanimljivom.

Ostavite komentar