Uslovi korišćenja i
politika privatnosti

Ovaj sajt je namenjen za lično korišćenje posetilaca. Za pristup ovom sajtu i za njegovo korišćenje važe ovi opšti uslovi koji su detaljno opisani u nastavku, te relevantno zakonodavstvo. Prijavom i pristupom sajtu www.stemeksperimenti.com posetilac bezuslovno i u celini prihvata sve odredbe koje sadrže ovi opšti uslovi.

1. Pravo na intelektualno vlasništvo

Mnogi elementi na ovom sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a to se može odnositi na: članke, fotografije, video materijal, skice, animiracije, uputstva, itd.

Ukoliko smatrate da je vaše delo zaštićeno autorskim pravima objavljeno na sajtu www.stemeksperimenti.com bez odobrenja, možete nas obavestiti o kršenju autorskih prava. Pre slanja molimo vas da proverite da li se primenjuje poštena upotreba, pošteno postupanje ili sličan izuzetak od zaštite autorskih prava.

Takve zahteve smeju slati samo vlasnici autorskih prava ili njihovi zastupnici koji su ovlašćeni da postupaju u ime vlasnika. Sajt www.stemeksperimenti.com se obavezuje da će reagovati u cilju zaštite autorskih prava.

Sva prava su zadržana. Korisnik može koristiti sadržaje sa sajta www.stemeksperimenti.com isključivo za svoje lično i nekomercijalno korišćenje. Svaki drugi vid korišćenja sadržaja sa sajta www.stemeksperimenti.com (kao što su: kopiranje, umnožavanje, distribuiranje…) u komercijalne svrhe je zabranjen.

2. Pravo koje se primenjuje i nadležni sud

Na eventualne sporove vezane za sajt www.stemeksperimenti.com važi zakonodavstvo Republike Srbije. Za rešavanje eventualnih sporova nadležan je Viši sud u Beogradu.
Ovo pravno obaveštenje može biti promenjeno bilo kada i bez prethodnog obaveštenja.
Korišćenjem sajta www.stemeksperimenti.com korisnik potvrđuje da je prihvatio ovde opisane uslove i da se s njima slaže.

3. Ograničenje odgovornosti

Sajt www.stemeksperimenti.com i sav njegov sadržaj koristite isključivo i u potpunosti na ličnu odgovornost. Autori ne odgovaraju za direktnu ili indirektnu štetu kao što je materijalna šteta, gubitak podataka ili opreme i finansijsku štetu, koji bi mogli nastati zbog korišćenja ovog sajta ili sa internet stranicama koje su povezane sa njim.

Upozoravamo vas na činjenicu da za neke materijale koji su predstavljeni na sajtu www.stemeksperimenti.com u nekim državama mogu povrediti posebna pravila ili ograničenja i/ili zabrane.

4. Ažuriranje

Sajt www.stemeksperimenti.com zadržava pravo izmene i ažuriranja opštih uslova i/ili svih elemenata, proizvoda i usluga predstavljenih na ovim stranicama bez prethodnog upozorenja. Zbog tih izmena korisnici moraju blagovremeno da se upoznaju sa opštim uslovima tokom posete sajtu.

5. Kolačići (cookies)

Ovaj internet sajt koristi sistem kolačića. Zato obaveštavamo korisnike da se tokom posete ovom sajtu na njegov računar mogu automatski pohraniti kolačići (cookies). U vaš lični računar ili drugi uređaj šaljemo jedan ili više kolačića kako bi ih vaš internet pretraživač prepoznao.

Kolačići beleže vaš način korišćenja internet sajta, a pod tim se podrazumeva: trajanje posete sajtu, odlazak sa sajta i posećene stranice. Zahvaljujući tim podacima možemo da analiziramo i zaključimo koji su elementi najvažniji i tako poboljšamo korisničko iskustvo. Dakle, te kolačiće koristimo u cilju unapređenja kvaliteta naših usluga. Ti kolačići ni u kom slučaju ne sadrže lične informacije. Korisnik može onemogućiti slanje kolačića tako što će da promeni podešavanja svog internet pretraživača.

Sajt www.stemeksperimenti.com se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika. Pored toga, podaci dostavljeni od strane korisnika sajta neće biti dostupni bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Zajedno sa nezavisnim oglašivačima možemo prikupljati i obrađivati vaše podatke kao što su: IP adresa, pretraživač koji koristite, server na koji ste povezani. Kolačiće možemo iskoristiti za prikazivanje oglasa. Radi zaštite korisnika i autorskih prava zadržavamo mogućnost da svaku zloupotrebu istražimo, prijavimo i pokrenemo pravne akcije u skladu sa zakonskim mogućnostima.