Radionica kreativnosti kao osnova za razvoj naučnog stvaralaštva

Kako se razvija kreativni potencijal?

Kreativnost je misaoni proces kojim se dolazi do novih ideja, rešenja problema, naučnih teorija, proizvoda…

Kreativnost je aktivni misaoni proces kojim nastaje neka novina, originalni proizvod ili otkriće koje ni u materijalnoj ni u duhovnoj sferi ne može se smatrati imitacijom ili nekom vrstom kopije već postojećih proizvoda ili usluga. Da bi se razvio novi proces/proizvod/usluga potrebno je dobro poznavanje prethodnog, razumevanje konteksta primene, uloge i cilja i rešavanje izazova koji postoje, te kreiranje nečeg „novog“ sa poboljšanim performansama, osobinama, karakteristikama…

Imajući u vidu da živimo u privrednom i tržišnom okruženju koje je preplavljeno ponudama raznog kvaliteta, za poslodavce je danas, a daleko više će u budućnosti najvažniji parametar kod zaposlenog biti zapravo nivo njegovog kreativnog potencijala.

Zašto?

Zato što poslodavci od mladih ljudi traže nove ideje, nove trendove, novu energiju, inovativni duh i progresiju koja da bi se implementirala u praksi mora biti utemeljena na kreativnosti koja dozvoljava pojedincima da uočavaju, vide, doživljavaju, kombinuju stvari i pojave na nov, svež, neuobičajen način.

Da bi se podstaklo kreativno iskazivanje učenika, važno je učenicima dati priliku da vode međusobni konstruktivni dijalog, igraju se, eksperimentišu i istraživački ispituju temu, ali je neophodno i primeniti aktivne nastavne metode za podsticanje kreativnosti učenika. Najbolje rezultate na tom polju donosi STEM, kao sveobuhvatni nastavni koncept, koji sa metodičkog aspekta objedinjuje znanja, aktivan rad i angažovanje učenika.

Kada se i kako razvija kreativni potencijal deteta/učenika?

Kreativni potencijal je urođena karakteristika svakog pojedinca, ali ona razvojem može da se unapređuje i značajno se menja. Otuda u stručnoj literaturi postoji 5 nivoa kreativnosti:

1. kreativnost spontane aktivnosti, (1-6 godina),
2. kreativnost usmerene aktivnosti (7-10 godina),
3. kreativnost invencije (11-15 godina),
4. kreativnost inovacije (16-17 godina),
5. kreativnost stvaranja (18+ godina).

Ako stavimo fokus na decu predškolskog i školskog uzrasta, to praktično znači da je uvek pravo vreme za razvoj i jačanje dečjeg kreativnog potencijala. Znajući važnost širenja svest o značaju kreativnosti za budući lični i profesionalni razvoj svakog učenika, pozvali smo u goste kreativnog učitelja Bojana Iličića, koji svoju nastavu pretvara u kreativni atelje, dajući svakom učeniku priliku da istraži polja u kojima je najbolji.

Bojan kao učitelj u produženom boravku sa decom na različite načine ispituje njihove digitalne performanse, manuelni rad, slikovne performanse, muzičke, ali i naučne. Trudi se u radu da kombinuje nekoliko metoda i nastavnih oblasti i tako učenicima razvija kritičko mišljenje, osobine zaključivanja, povezivanja, logičkog spajanja, analize i sinteze.

Primere iz Bojanove prakse možete pogledati u njegovoj Wakelet kolekciji, dostupnoj na sledećem linku: https://wakelet.com/@bojanilicic987 ili na veb stranici Kreativna nastava: https://kreativnanastava.weebly.com/

Kreativna radionica koja je oduševila prisutne kolege

Znajući da je zaposlenima u prosveti izuzetno značajno da se upoznaju sa kvalitetnim idejama koje podstiču kreativni potencijal učenika, pripremili smo novogodišnju radionicu, u okviru koje je naš saradnik Bojan Iličić kolegama podelio ideje kako se prave zanimljive kuglice koje otkrivaju tajni zadatak dobrote, tajni novogodišnji prijatelji koji izrađuju igre, kuponi dobrih dela, istakao je i važnost digitalnih alata stavljajući fokus na alate za praćenje Deda Mraza i pravljenje digitalnih pahulja.

Evo šta su prisutni rekli o ovoj radionici:

  • Sve pohvale za kreativnost u radu, svaka čast!
  • Divno, ovo ću sigurno koristiti u nastavi. Deca žele kreativne nastavnike.
  • Hvala na predivnom predavanju i kreativnim idejama!
  • Puno zanimljivog i korisnog sadržaja. Hvala.
  • Radionica je bila i više nego koristna! Hvala puno!!!
  • Odlično predavanje uz puno kreativnih ideja.

Ukoliko i vi želite da saznajte zanimljive i kreativne ideje, pišite nam na imejl: stemzbornica@gmail.com i rado ćemo vam omogućiti naknadno da pogledate naš materijal.

Želite da vam na imejl šaljemo obaveštenja za zanimljive događaje? Pridružite se STEM zajednici klikom na link OVDE i upoznajte se sa idejama koje će vašu nastavu učiniti prezanimljivom.

Ostavite komentar