STEM zbornica kao podrška BIOKSu u realizaciji 2 naučna projekta

Dečji naučni kamp 2021 „Obrazovanje po meri dece“ 

Projekat Dečji naučni kamp 2021 pod nazivom „Obrazovanje po meri dece“ organizuje Udruženje biologija Kruševac (BIOKS) već uspešno tri godine zaredom. Ovaj projekat ima za cilj širenje svesti i ljubavi prema nauci, povezivanje nauke i svakodnevnog života i popularizaciju STEM nastavnog koncepta i eksperimenata koji doprinose razvoju najvažnijih veština 21. veka.

Pored prilike da se u okviru ovog projekta nauče važne naučne činjenice i istine na zanimljiv i deci razumljiv način, izražena je i potreba za povezivanjem nastavnika i širenjem, kako dobre energije, tako i sjajnih ideja koje služe za podsticaj i usavršavanjem STEM nastavnog pristupa u praksi.  

Na inicijativu predsednice Udruženja biologa Kruševac, profesorke biologije Olivere Kolarić, i STEM zbornica se pridružila mreži podrške ovom projektu, u kom su uključeni učenici 18 osnovnih škola sa teritorije opštine Kruševac i predškolska ustanova “Nata Veljković” sa oko 500 učesnika. Projekat je pod pokroviteljstvom Grada Kruševca i Lokalnog akcionog plana za decu 2021 Grada Kruševca, u oblasti kvalitetno obazovanje i vaspitanje za svu decu, a pratneri na projektu su Centar za stručno usavršavanje Kruševac, OŠ „Brana Pavlović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Strahinja Popović“ Trajal, Jastrebac Lake Resort, Edu Balkan zajednica, i izdavačka kuća DATA STATUS.

Aktivnosti popularizacije nauke sprovode se u periodu od 18. septembra do 30. novembra 2021. godine u vidu interesantnih radionica koje će se održati u Naučnom klubu Centra za stručno usavršavanje Kruševac, PU „Nata Veljković“, i u okviru Dečijeg naučnog festivala na 3 lokacije: OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“, OŠ „Strahinja Popović i OŠ „Brana Pavlović“.

„Nauku primeni – planetu ozeleni“

Projekat pod nazivom „Nauku primeni – planetu ozeleni“ usmeren je ka mladima u Srbiji koji se već sada susreću sa brojnim ekološkim izazovima, i moraju značajno poboljšati svoje ekološke manire i svest o očuvanju prirode i biološke homeostaze, jer je to jedini način da sadašnje i buduće mlade generacije žive i rade u zdravom i ekološki očuvanom okruženju. Osim informativnog, ovaj projekat podstiče i aktivni pristup, razvijajući mladima kapacitete za direktno učešće u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat se realizuje u periodu od 15. oktobra do 10. decembra 2021. godine pod pokroviteljstvom Lokalnog akcionog plana za mlade 2021 Grada Kruševca, a uz partnersku podršku Gimnazije Kruševac, Hemijsko-tehnološke škole, OŠ “Nada Popović”, OŠ “Dragomira Marković”, JKP Kruševac, JKP Vodovod Kruševac, Centra za stručno usavršavanje Kruševac, Trajal, Jastrebac Lake Resort, Edu Balkan zajednice, izdavačke kuće DATA STATUS i mreže nastavnika prirodnih predmeta – STEM zbornica.

Ne propustite priliku da saznate ishode ova dva sjajna projekta, uključite se u njihove aktivnosti i date svoj doprinos u razvoju ekološke svesti dece i mladih, ali i jačanju njihovih STEM kompetencija od kojih zavisi i njihova uspešnost na tržištu rada. 

Pratite važne informacije o projektima na Facebook stranici Udruženja biologa Kruševac, a ideje o zanimljivim STEM projektima koji razvijaju savremene naučne veština i znanja vaše dece/učenika pogledajte na našem sajtu STEM eksperimenti.

Želite da vam na imejl šaljemo ideje za STEM eksperimenate? Pridružite se STEM zajednici klikom na link OVDE i upoznajte se sa idejama koje će vašu nastavu učiniti prezanimljivom

Komentari
  • Biljana Mićić

    Eksperimenti su uvek dobro došli u nastavi.Želim da mi i dalje šaljete mejl.Srdačan pozdrav!

    Reply
Ostavite komentar