Za hemiju: Simulacije, laboratorijske vežbe, onlajn kursevi i tutorijali

Na sajtu ChemCollective može se naći mnoštvo interesantnih simulacija, laboratorijskih vežbi, onlajn kurseva, vizualizacija na molekularnom nivou, kao i tutorijala primenljivih u nastavi hemije osnovnih i srednjih škola.

Šta vas sve očekuje na sajtu ChemCollective?

Resursi dostupni na sajtu ChemCollective mogu se koristiti kao glavno ili dopunsko nastavno sredstvo tokom procesa obrade nastavnog gradiva, ali i za vežbanje, kao i izradu domaćih zadataka koji uključuju istraživački rad i angažovanje. Svi dostupni materijali sa sajta prilagođeni su za pojedince ili timove. Takođe, mogu se koristiti za podučavanje nastave hemije u učionici ili tokom onlajn, odnosno hibridne nastave.

Interesantno je napomenuti da se mogu naći kompletni programi za onlajn podučavanje hemije, u okviru kojih svaki modul uključuje kratke  tekstualne lekcije, interaktivno obrađene primere, radne probleme na instrukcijama za istraživanje i procene. Sveobuhvatan pristup podučavanju hemije na ovaj način integriše sijaset komponenti koje kreiraju učenicima interaktivno iskustvo učenja i usvajanja gradiva kroz istraživanje i konkretne aktivnosti.

Za učenike su najinteresantniji laboratorijske vežbe koje verno predstavljaju celokupan tok hemijskih eksperimenata, što podrazumeva da učenici znaju elemente eksperimenta, materijale, način rada, uslove realizacije eksperimenata, kao i predviđanja rezultata.

Koje su glavne prednosti korišćenja resursa na sajtu ChemCollective?

Pored toga što nastavnicima značajno olakšavaju pripremu i planiranje nastave, materijali dostupni na sajtu, odnosno različiti simulacijski programi i kursevi pruža precizne podatke o uspešnosti rada i usvajanja gradiva, koje nastavnici mogu koristiti za prilagođavanje svojih uputstava potrebama učenika, ali i njihovo ocenjivanje.

Korišćenjem ChemCollective resursa učenici razumeju koncepte hemije u kontekstu stvarnih scenarija, istovremeno uključuju primenu znanja potrebnih za simuliranje vežbi i sprovođenje aktivnosti u okviru virtuelne laboratorije, što značajno jača i njihovu motivaciju za eksperimentalni rad, ali i sprovođenje istraživanja u oblasti hemije.

Ono što je dodatna prednost ovih materijala je što učenicima daje ogromnu slobodu u sprovođenju eksperimenata, stavljajući ih tako u ulogu pravih naučnika koji mogu sami da osmisle i izvedu sopstvene eksperimente. Uloga nastavnika je ogromna u ovakvom nastavnom pristupu, jer jačanja kompetencije učenika da pripreme eksperimentalne postupke pa čak i izmisle svoje.

ChemCollective je odličan alat da se zavoli hemija!


    Vaš imejl:

    Ostavite komentar