Kako povećati interesovanje srednjoškolaca za nauku?

Menjati plan ili ga prilagođavati – proverimo!

Statistika širom sveta pokazuje da se sve manje učenika interesuje za nauku. Ovo nije trend primetan u jednom obrazovnom sistemu, već u svim. U stvari, prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, prosečna stopa interesovanja petnaestogodišnjaka za nauku drastično je počela da opada od 2006.godine.

Dakle, logično se nameće pitanje šta se može učiniti da se poveća interesovanje srednjoškolaca za nauku? U ovom članku istražićemo neke od mogućih načina da poboljšamo interesovanje učenika za nauku.

Koje su neke od uobičajenih prepreka interesovanju učenika za nauku?

Postoji mnogo zajedničkih prepreka interesovanju učenika za nauku, a jedna od najčešćih je nedostatak izlaganja nauci. Mnogi učenici imaju samo površno razumevanje nauke, i kao rezultat toga, nisu zainteresovani da se dalje bave njom.

  • Još jedna uobičajena prepreka je nedostatak samopouzdanja. Mnogi učenici osećaju da nisu dobri u nauci, pa nisu zainteresovani da se bave njom. Ovo može biti zbog brojnih faktora, uključujući nedostatak podrške da se bave naukom, a po najviše nedostatak eksperimentalnog rada u učionici.
  • Još jedna uobičajena prepreka je osećaj da je nauka irelevantna za njihove živote. Mnogi učenici nauku vide kao nešto što je samo za ljude koji su zainteresovani za istraživanje ili medicinu. Ovakvim stavom učenici ne vide kakav je značaj nauke za njihov svakodnevni život.
  • Konačno, neki učenici jednostavno nemaju priliku da istraže svoje interesovanje za nauku. Oni mogu pohađati škole koje nemaju razvijene naučne programe ili mogu da žive u oblastima gde ima malo resursa za naučna istraživanja.

Naša misija je da dovedeno STEM u svaku školu i učionicu i pomognemo vam primerima jednostavnih eksperimenata da se sve može. Bez puno ulaganja i materijala, i uz puno kreativnosti. 😀

Šta se može učiniti da se poveća interesovanje srednjoškolaca za nauku?

Postoji niz stvari koje se mogu učiniti da se poveća interesovanje srednjoškolaca za nauku. 

  1. Jedan pristup je da se nastavnici i obrazovni sistem u celini orijentiše ka tome da nastavni plan i program bude zanimljiv i relevantan za njihove živote. 
  2. Drugi pristup je da im se pruži mogućnost da steknu praktično iskustvo na času koje je prožeto naučnim konceptima.
  3. I na kraju, treći pristup podrazumeva da je važno podstaći učenike sa svakim nastavnim časom da postavljaju pitanja i istražuju svoju radoznalost.

Imajući u vidu da nam je svima potrebno instant rešenje – Obrazovni centar STEM sa Mrežom nastavnika STEM zbornica aktivno radi na tome da širi ideje i dobre primere iz prakse kako bi dali nastavnicima alate za eksperimente, i praktičan naučni koncept uvedu u učionicu.

Ali…hajmo to detaljnije da predstavimo. 

Kako još nastavnici mogu povećati interesovanje učenika za nauku?

Jedan od načina je da se materijal učini relevantnim za interesovanja i živote učenika, podrazumeva da se na primer, učenici podstaknu da urade studiju slučaja i razmisle o sopstvenom uticaju na neki aspekt nauke. 

Odličan primer je ekologija. Nađite neki zapušten i ekološki ne prihvatljiv deo lokaliteta i zajedno sa učenicima napravite spisak ideja šta to sve možete zajednički da uradite kako biste rešili ovaj problem.

Još jedan način da nauku učinite zanimljivijom je da u svoje lekcije uključite eksperimente na teme koje učenike interesuju. Neka to bude svemir, gravitacija, sila, magnetizam, kiselo-bazne reakcije, vegetativno razmnožavanje…

Ovo će omogućiti učenicima da iz prve ruke vide kako naučni koncepti funkcionišu i zašto su važni. Takođe, značajan učinak se postiže i kad se učenicima da izbor i omogući im se da slede svoja interesovanja u kontekstu nauke. 

Ovo će im pomoći da uvide da postoji mnogo različitih aspekata nauke koji mogu biti zanimljivi. 

Imajući u vidu da je reč o deci 21. veka, dobar model rada podrazumeva i primenu tehnologije i digitalnih modela komunikacije koji su učenicima od interesa. Na primer: priprema naučnog TikTok sadržaja, reklame, pesme, kviza… Najbolje odgovore o tome šta i kako žele da uče – rećiće vam učenici sami. To će značajno skratiti put kojim se naučni materijali povezuju sa interesovanjima i efektima.

Konačno, nastavnici treba da budu podrška i ohrabruju učenike kada naprave greške. Ovo će stvoriti bezbedno okruženje za učenje i pomoći učenicima da se osećaju sigurnije u svoje sposobnosti.

Da zaključimo:

  • Postoje razne zabavne aktivnosti u učionici koje mogu pomoći da se poveća interesovanje učenika za nauku. 
  • Jedna od aktivnosti je da učenici sprovode jednostavne eksperimente kako bi iz prve ruke posmatrali kako različiti naučni koncepti funkcionišu. 
  • Još jedna aktivnost je da učenici vode dnevnik svojih zapažanja tokom časa nauke i u prirodi. 
  • Za kreativnije učenike, dajte im slobodu da osmisle eksperiment ili naprave model nečega o čemu su naučili na času. 

Bez obzira koju vrstu aktivnosti budete izabrali, važno je da budete sigurni da je pristup za učenike zanimljiv i praktičan kako bi zaista privukao pažnju učenika i uzbuđenje u vezi sa naukom.

Nastavni plan i program prirodnih nauka – menjati ili prilagođavati?

Ne postoji jedinstven odgovor na pitanje o nastavnom planu i programu za nauku. Međutim, nije baš da rešenja nema.😀

Neki od dobrih primera iz škola širom sveta govore u prilog tome da nije toliko potrebno menjati plan i program, koliko raditi na tome da se podučavanje nauke učini zanimljivim i napravi praktičniji pristup nauci. Najbolje rezultate daju konkretni eksperimenti!

To znači da umesto da učenici samo uče o teoriji koja stoji iza naučnih koncepata, dobijaju priliku da eksperimentišu i primenjuju ono što su naučili.

Druge škole menjaju način na koji prezentuju informacije na časovima prirodnih nauka. Oni koriste privlačnije metode kao što su video, animacija i simulacije. Ovo omogućava učenicima da vide naučne koncepte na delu, što ih može učiniti više zainteresovanim za učenje o njima.

Koji god metod da se koristi, važno je da nastavnici i učenici zajednički rade na kreiranju časa, jer se na taj način stvara podsticajna i razvojna učionička klima. A po stavovima brojnih pedagoga širom sveta, jedino se direktnim uključivanjem učenika u gradivo i aktivan sistem podučavanja utiče na to da uvide vrednost nauke u svom svakodnevnom životu.

Pridružite nam se OVDE i budite uvek u toku sa aktuelnim pozivima i STEM vestima.

Ostavite komentar