Magija matematike kroz kreativnost: Putovanje sa nastavnicom Mladenkom Marić

Matematika koju svi vole!

Kada se pomene matematika, često se javljaju uzdasi i izrazi neodobravanja. To je predmet koji mnogi doživljavaju kao suvoparan, monoton i težak. Ali, nastavnica Mladenka Marić, profesorka matematike i fizike, slika potpuno drugačiju sliku. Ona prikazuje matematiku kao svet pun života, izazova i zabave.

Nastavnica Marić ne pristupa matematici kao gomili brojeva i formula. Za nju, matematika je jezik kojim svet komunicira sa nama. A kako je bolje naučiti matematički jezik nego kroz igru i zabavu? Sa svojim jedinstvenim metodama, nastavnica Marić uspeva da privuče pažnju svojih učenika i da im pokaže kako matematika može biti zanimljiva i primenljiva u svakodnevnom životu.

Kako izgleda zanimljiva matematika?

Rebusi su jedan od načina na koji nastavnica Marić približava matematiku svojim učenicima. Pomoću njih, ona demonstrira kako se problemi mogu razložiti na manje delove i rešiti korak po korak. Rebusi pokazuju da matematika nije samo puko množenje i deljenje, već proces razmišljanja i rešavanja problema.

Njeni problemski zadaci često uključuju svakodnevne situacije. Na primer, koliko će novca ostati nakon kupovine ili koliko vremena je potrebno da se stigne do određenog mesta. Ovakvi zadaci pomažu učenicima da shvate praktičnu vrednost matematike i njenu neposrednu vezu sa stvarnim svetom.

Rubikova kocka kao prikaz i matematičkih znanja i veština

Složenost Rubikove kocke je još jedan način na koji nastavnica Marić približava koncepte matematike. Kroz proces rešavanja ove zagonetke, učenici uče o algoritmima, simetriji i prostornom razmišljanju. Ovo je još jedan dokaz da matematika nije samo apstraktan koncept, već da ima konkretne primene koje se mogu videti i dodirnuti.

Da je igra najbolji metod pokazuje i kroz Tangram

Nastavnica Marić takođe koristi Tangram, drevnu kinesku slagalicu, da bi demonstrirala geometrijske principe. Slaganjem sedam komada u različite oblike, učenici vizualizuju geometrijske koncepte i uče kako različiti oblici mogu da se kombinuju na beskonačno mnogo načina.

Mladenka Marić nije samo nastavnica, ona je inovator, inspirator i istinski entuzijasta za matematiku. Njen rad nije samo u prenošenju znanja, već u stvaranju ljubavi prema matematici i razvijanju sposobnosti razmišljanja. Kroz njene metode, matematika postaje nešto više od predmeta – postaje most koji povezuje učenike sa svetom oko njih. 

A da biste i sami videli kako deca uživaju u ovakvom pristupu pogledajte OVAJ zanimljiv prilog.

Ostavite komentar