Nastavnica Vesna povezuje poeziju i nauku kao zanimljiv pristup

Učenje fotosinteze kroz poeziju

Nastavnica Vesna Petrović iz izdvojenog odeljenja u Bratiševcu, Babušnica, pronašla je jedinstven način da nauči svoje učenike o složenom procesu fotosinteze – kroz poeziju. Kroz ovakav pristup učenju, ona podstiče kreativnost, razumevanje i entuzijazam kod svojih učenika. 

U ovom blogu, istražujemo značaj ovog inovativnog pristupa učenju i otkrivamo kako nastavnica Vesna koristi pesmu da objasni naučne koncepte.

Kako se kroz poeziju dolazi do znanja?

Nastavnica Vesna zajedno sa svojim učenicima napisala je zanimljivu pesmu o fotosintezi, procesu koji omogućava biljkama da pretvore svetlost u hranljive materije. Kroz ovu pesmu, deca mogu bolje razumeti složene koncepte i procese koji se odvijaju u prirodi, ali i razviti svoju kreativnost i ljubav prema poeziji.

Ovaj inovativni pristup učenju ima mnoge prednosti, a jedna od najvažnijih je povezivanje različitih oblasti znanja, kao što su nauka i umetnost. Kroz pesmu, deca mogu lakše zapamtiti i razumeti naučne pojmove, dok istovremeno razvijaju svoj jezički izražaj i kreativno razmišljanje.

Pored toga, ovakav pristup učenju podstiče učenike da aktivno učestvuju u nastavi, sarađuju sa svojim vršnjacima i izraze svoje ideje i misli na jedinstven način. 

Naučna poezija Vesninih đaka

Da su šume pluća naše planete,

uči u školi svako dete.

A, kako se O 2, tj. kiseonik stvara?

To je priča stara….

Čašica sunčeve svetlosti,

malo CO 2 se doda,

a, naravno, potrebna je i voda.

Sve se pomeša i zakuva u listovima

uz pomoć zelenog hlorofila.

Svetlosna energija se u hemijsku pretvara,

i, onda, čuva u vidu molekula šećera.

Šume su nam site i raspevane,

na sve strane šire zelene grane.

Što su naša pluća sada zdrava,

za čist vazduh, fotosintezi hvala!

Benefiti primene umetnosti u STEM pristup i poučavanje nauke

Kroz kreativan pristup, kao što je pisanje pesme o fotosintezi, može se olakšati razumevanje složenih naučnih koncepta i procesa, ujedno na ovaj način deca razvijaju svoju kreativnost, komunikacijske veštine i sposobnost da povezuju različite oblasti znanja.

Ovaj inovativni način učenja služi kao primer drugim nastavnicima koji žele unaprediti svoje metode podučavanja i podstaknuti učenike na aktivno učestvovanje, istraživanje i razumevanje naučnih koncepta. Kroz pesmu o fotosintezi, pokazuje se da se nauka i umetnost mogu uspešno spojiti kako bi se kreiralo zanimljivo i motivišuće okruženje za učenje.

Osim što pomaže učenicima da bolje razumeju fotosintezu, ovakav pristup učenju takođe priprema decu za buduće izazove u obrazovanju i profesionalnom životu. Razvijanje kreativnosti, kritičkog razmišljanja i sposobnosti rešavanja problema kroz kombinaciju nauke i umetnosti čini učenike fleksibilnijim i prilagodljivijim u različitim situacijama.

Nastavnici poput Vesne Petrović igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti obrazovanja, podstičući svoje učenike da istražuju, stvaraju i razumeju svet oko sebe na svoj način. Njena posvećenost kreativnom i inovativnom pristupu učenju služi kao inspiracija i primer za druge nastavnike koji žele da unaprede svoje metode i pruže učenicima jedinstveno i podsticajno iskustvo učenja.

Ne propustite nove ideje, pridružite nam se OVDE i budite uvek u toku sa aktuelnostima.

Ostavite komentar