Realizacija eksperimenata kod kod kuće: Šta roditelji treba da znaju?

Eksperimentisanje kod kuće je super, ako pratite naše savete!

U ovom članku istražujemo koliko često deca treba da rade eksperimente kako bi razvili STEM kompetencije.

Realizacija eksperimenata i njihova brojnost varira i zavisi od mnogih faktora, uključujući uzrast dece, njihove interese i sposobnosti, kao i ciljevi i okvire obrazovnih programa.

 • U osnovnoj, pa i srednjoj školi, eksperimenti su često integrisani u nastavu prirodnih nauka i pružaju priliku za decu da razviju svoju radoznalost, kreativnost i logičko razmišljanje. U slučaju školskog okruženja, eksperimenti su obično planirani i vodeni od strane nastavnika i izvode se u okviru nastave.
 • Međutim, deca takođe mogu raditi eksperimente kod kuće sa roditeljima ili samostalno, što može biti korisno za razvoj njihove radoznalosti i interesovanja za naučna istraživanja. U ovom slučaju, preporuka je da se eksperimenti rade redovno – po jednom nedeljno, kako bi se deca održala u radoznalosti i interesovanju.

Eksperimentisanje – koju ulogu ima u razvoju dečjeg interesovanja?

Eksperimenti mogu pružiti zabavnu i interaktivnu metodu za učenje i razvoj naučnih koncepta, a takođe raditi eksperimente može imati još mnogo koristi za razvoj dece. Kao na primer:

 • Eksperimenti omogućavaju deci da razviju radoznalost, kreativnost, logičko razmišljanje i problem-solving, što su važne veštine za život.
 • Eksperimenti takođe pomažu deci da razviju kritičko razmišljanje i da nauče kako da analiziraju i interpretiraju podatke. 
 • Oni takođe pomažu deci da razviju sposobnost da se suoče sa neuspehom i da nauče kako da isprave greške i da se prilagode novim informacijama.
 • Raditi eksperimente kod kuće može biti posebno korisno za decu, jer to omogućava roditeljima da se uključe u proces učenja i razvijanja veze sa svojom decom. 

Eksperimentisanje kod kuće pomaže deci da se osjećaju slobodnije da istražuju i da eksperimentišu, jer nisu pod pritiskom da se pridržavaju određenih pravila ili rokova.

 • Na kraju, važno je da deca rade eksperimente koji su prilagođeni njihovom uzrastu i sposobnostima, ali i da se obezbedi da eksperimenti podstiču nivo interesovanja učenika i podstiču ih da pređu na sledeći razvojni nivo. 

Kada deca rade eksperimente kod kuće sa roditeljima, postoji nekoliko važnih stvari koje treba imati na umu kako bi se osiguralo da eksperimenti budu sigurni i korisni:

 1. Bezbednost: Bezbednost je izuzetno važna kada deca rade eksperimente kod kuće sa roditeljima. Potrebno je osigurati da su svi materijali i alati koji se koriste bezbedni, i da se deca pravilno edukuju o bezbednosti pri radu sa njima. – u našoj STEM školi obavezno je naglašeno kad je pomoć roditelja neophodna!
 2. Vodstvo i podrška: Roditelji treba da budu uključeni u proces eksperimentisanja i da pruže vodstvo i podršku svojoj deci. To znači da treba da budu tu da odgovore na pitanja i da pomognu deci da razumeju koncepte i procese koji se koriste u eksperimentu. – naši eksperimenti uvek sadrže naučno objašnjenje koje će pomoći i deci i roditeljima da razumeju ono što rade.
 3. Razvoj radoznalosti i interesovanja: Eksperimenti kod kuće mogu biti odličan način za razvoj radoznalosti i interesovanja dece za naučna istraživanja. Roditelji treba da pruže priliku deci da istražuju i eksperimentišu sa različitim temama i materijalima. – tematika STEM oblasti pruža priliku da se istražuju različite teme i prirodne oblasti, što je metodologija po kojoj se kreira i naša STEM škola, prateći sistem tutorijal učenja i demonstracione metode rada.
 4. Prilagođavanje i adaptacija: Eksperimenti kod kuće mogu biti prilagođeni i adaptirani tako da odgovaraju interesima i sposobnostima dece. Roditelji i deca mogu raditi zajedno da prilagode eksperimente kako bi odgovarali njihovim potrebama i interesima. – ovo je naročito važna stavka ukoliko roditelji znaju da njihova deca na primer vole dinosauruse, onda gde god postoji prostor da se uključi ova tematika (nešto se crta, pravi, konstruiše), to se može uraditi.
 5. Zabava: Eksperimenti kod kuće treba da budu zabavni i interaktivni, kako bi deca bila motivisana da ih rade. Roditelji treba da pruže priliku deci da se igraju sa različitim materijalima i alatima, i da koriste svoju kreativnost.

Pored benefita koji sam već spomenuti, postoji još nekoliko važnih stvari koje je važno znati kada deca rade eksperimente kod kuće sa roditeljima:

 1. Planiranje: Eksperimenti kod kuće treba da su dobro planirani i organizovani. Roditelji treba da razmisle o ciljevima eksperimenta, potrebnim materijalima i alatima, koracima koji će se koristiti i kako će se rezultati analizirati.
 2. Priprema: Roditelji treba da pripreme sve potrebne materijale i alate pre nego što počnu sa eksperimentom. To može uključivati pripremu različitih rastvora, pripremu instrumenata za merenje ili pripremu različitih materijala.
 3. Objašnjenja: Roditelji treba da objašnjavaju koncepte i procese koji se koriste u eksperimentu, kako bi deca mogla da razumeju šta se dešava i zašto. To može uključivati objašnjenje naučnih pojmova, kao i korake koji se koriste u eksperimentu.
 4. Analiza rezultata: Roditelji treba da pomognu deci da analiziraju rezultate eksperimenta i da ih interpretiraju. Analiza rezultata je važan deo procesa eksperimentiranja i pruža priliku za decu da razviju svoje kritičko razmišljanje i sposobnost da analiziraju i interpretiraju podatke.

S tim u vidu, roditelji uvek pred sobom trebaju imati sledeća pitanja:

 • Da li su rezultati onakvi kakvi su se očekivali?
 • Šta se desilo ako rezultati nisu onakvi kakvi su se očekivali?
 • Kako bi se moglo objasniti šta se desilo?
 • Da li su rezultati potvrdili ili opovrgli hipotezu?
 • Kako bi se ovaj eksperiment mogao proširiti ili poboljšati?

Takođe, važno je da deca nauče da se rezultati eksperimenta treba objasniti jasno i precizno, koristeći naučne pojmove i terminologiju. Roditelji takođe mogu pomoći deci da prezentuju svoje rezultate, bilo verbalno ili pisanim putem, što će ih naučiti kako da komuniciraju svoja saznanja i istraživanja.

Ako roditelji nemaju predznanja o realizaciji eksperimenta, postoji nekoliko načina na koje mogu da pomognu deci:

 1. Traženje informacija: Roditelji mogu tražiti informacije o eksperimentima koji su odgovarajući za uzrast i sposobnosti svoga deteta, kao i potrebnim materijalima i alatima. Postoji mnogo izvora informacija, kao što su knjige, internet, naučni časopisi i lokalni muzeji, koji mogu pomoći roditeljima da se informišu o različitim naučnim konceptima i eksperimentima.
 2. Saradnja sa nastavnicima: Roditelji mogu surađivati sa nastavnicima svoga deteta kako bi dobili informacije o eksperimentima koji se izučavaju u školi. Nastavnici mogu pružiti roditeljima informacije o eksperimentima i pomoći im da se pripreme za eksperimente kod kuće.
 3. Pristupanje eksperimentima sa “otvorenim umom”: Ako roditelji nemaju predznanje o eksperimentima, mogu se pristupiti eksperimentima sa „otvorenim umom“ i raditi sa decom da se nauči kroz iskustvo. To znači da roditelji i deca mogu raditi zajedno da istražuju, eksperimentišu i proučavaju koncepte i procese koji se koriste u eksperimentu.
 4. STEM škola: Koncepti rada, eksperimenti, planovi i programi značajna su pomoć roditeljima da usmereno rade na jačanju kompetencija svoje dece, povežu se sa drugim roditeljima, povežu svoju decu sa decom istih interesovanja, susretnu se sa stručnjacima, i dobiju dodatna objašnjenja. Takođe, i da kreiraju dugoročne veze stvarajući podsticajne navike svoje dece, jer škola je uvek detetov prijatelj kad želi da sazna nešto više.

Usmeren i pripremljen plan i program je odličan način za roditelje da nauče kako da pomognu svojoj deci da se okušaju u eksperimentisanju i da razviju svoje radoznalost i interes za nauku. Takođe, mogu pružiti roditeljima informacije o bezbednom radu sa različitim materijalima i alatima, kao i o tome kako da planiraju i vode eksperimente. Oni takođe mogu pružiti informacije o konceptima i procesima koji se koriste u eksperimentima, kao i o tome kako da se analiziraju i interpretiraju rezultati.

Da sumiramo:

Zajedničko eksperimentisanje roditelja i dece naučno je dokazan model rada koji osnažuje roditeljsko-dečju vezu i povezanost, to je i način za roditelje da nauče kako da pomognu svojoj deci da se okušaju u eksperimentisanju i da razviju svoju radoznalost i interes za nauku. To će pomoći roditeljima da budu sigurniji i spremniji da podrže svoju decu u eksperimentisanju, što će povećati šanse da se njihova deca razviju u naučnike.

A to nam je svima misija! 😀

 

 

Ostavite komentar