Svet kafe kroz učeničke aktivnosti i interdisciplinarni pristup

Svet kafe kroz STEM

U okviru nastavnog programa predmeta „Principi ekonomije“ za smer komercijalista, 

Trgovinsko ugostiteljske škole u Leskovcu, nedavno je održan jedinstven i inovativan saradnički čas na temu „Svet kafe“. Cilj ovog časa bio je upoznavanje učenika sa kompleksnošću ekonomskih procesa na primeru proizvodnje i distribucije kafe. 

Šta su učenici učili na ovom času?

Izučavanjem tematske oblasti „Svet kafe“, učenici su imali priliku da se na praktičan način upoznaju sa makro i mikroekonomskim aspektima privrede. Kroz interaktivni pristup, učenici su analizirali kako se od sirovine do šoljice kafe prepliću različiti ekonomski procesi, uključujući proizvodnju, distribuciju, definisanje cene i potrošnja.

Kako je izgledao čas?

Glavni cilj časa bio je da se učenicima na zanimljiv i interaktivan način predstave osnovni koncepti ekonomije. Čas je bio organizovan kroz grupni rad, gde su učenici bili podeljeni u timove sa različitim zadacima vezanim za temu kafe, poput istorije kafe, kulturnih običaja, procesa sadnje i obrade kafe, kao i zdravstvenih aspekata konzumiranja kafe.

Čas su vodili:

  • Marina Mihajlović, profesorka ekonomske grupe predmeta i koordinator projekta
  • Aleksandra Spiridonović, profesorka ekonomske grupe predmeta
  • Snežana Mitić, profesorka biologije
  • Mirjana Dimčić, profesorka hemije
  • Dragana Stevanović, psiholog škole

Kroz inovativni i interdisciplinarni pristup učenju učenicima je data prilika da aktivno učestvuju u nastavnom procesu, razvijaju kritičko mišljenje i timski rad. Kroz razmenu informacija i saradnju, učenici su uspeli da steknu dublje razumevanje ekonomskih procesa i njihovog uticaja na svakodnevni život.

Nastavnici koji su pripremali čas, materijale i aktivnosti, te učestvovali u organizaciji i sprovođenju ovog časa, izrazili su zadovoljstvo zbog visokog nivoa angažovanja i interesovanja učenika. Podsticanje aktivnog učešća učenika smatra se ključnim za razvoj njihovih analitičkih i komunikacijskih veština.

Klikom na OVAJ link možete pogledati materijala sa održanog časa.

Saradnički čas na temu „Svet kafe“ pokazao je da interaktivni pristup nastavi može značajno doprineti kvalitetnijem razumevanju složenih koncepata, kao što su oni u oblasti ekonomije. Kroz ovaj pristup, učenici ne samo da stiču znanja, već i razvijaju važne životne veštine koje će im biti od koristi u budućem obrazovanju i karijeri.

Komentari
  • Sladjana Djakovic

    Poučno i lepo čuti, sve pohvale!

    Reply
Ostavite komentar