Kako da napravite Scratch papir? Zabava za učenike i nastavnike

„Kreativnost ili stvaralaštvo je proces imanja originalnih ideja koje imaju vrednost“ (Ilić, 2015: 178).

Šta vam je potrebno za ovaj eksperiment?

 • beli karton ili hamer papir
 • voštane boje
 • crna akrilna boja
 • štapić za ražnjiće

Kako se sprovodi eksperiment?

Na beli karton ili hamer papir naneti što više različitih boja. Izuzetno je važno dobro utrljati boju po papiru, kako bi bila što postojanija. Nakon nanošenja šarenih boja, potrebno je papir prekriti ili crnom voštanom bojam i jako utrljati ili četkicom papir prekrečiti crnom akrilnom bojom.

Pošto se crna boja osuši, Scratch papir je spreman za korišćenje! Štapićem za ražnjiće možete crtati, pisati, praviti različite oblike i forme i skidanjem površne crne boje, donje šarene boje postaju vidljive, a tajne poruke preko Scratch papira čitljive.

Kako primeniti Scratch papir u nastavi?

 • sredstvo za razvijanje kreativnosti kod učenika
 • sredstvo za razvijanje stvaralačkih kompetencija učenika
 • sredstvo za razvijanje umetničkog duha učenika
 • sredstvo za kreativni razvoj manuelnih veština
 • sredstvo za podučavanje o različitim oblicima i formama u prirodi
 • sredstvo za kreativno podučavanje šema građe organa ili sistema organa
 • sredstvo za isticanje uzročno-posledičnih veza u prirodi
 • sredstvo za crtanje mapa uma

Teorijska osnova stvaralaštva i kreativnosti u nastavi i u radu sa decom

Primena eksperimenata koji povezuju stvaralaštvo sa osnovnim nastavnim predmetima smatra se značajnim elementima u
ukupnom dečjem razvoju. Ovo je način kako deci/učenicima dati priliku da pokažu svoje sposobnosti i mogućnosti, dati im samopouzdanje da stvore pozitivnu sliku o sebi, ali i da se na taj način profilišu kroz stvaralačko izražavanje. Razvoj dečje/učeničke sposobnosti za stvaralaštvom razvija i njihovo interesovanje za nastavu, ali podstiče i njihovu čulnu osetljivost i radoznalost za sticanje novih radnih i nastavnih iskustava, što je i temelj obrazovanja 21. veka.

 • Ilić, V. (2015). Kompetencije za 21.vek i nastava likovne kulture. Obrazovna tehnologija, br. 3, 175–188.
 • Stojanović, S. N. (2017). Povezanost divergentnih i likovnih sposobnosti učenika u funkciji razvoja kreativnosti. Uzdanica, br. XIV/1, str. 127–142.
 • Škorc, B. (2012). Kreativnost u interakciji – Psihologija stvaralaštva. Beograd: Mostart.


  Vaš imejl:

  Ostavite komentar