Ako naučimo decu da razmišljaju kao Da Vinči, rešićemo klimatske promene – potvrdila najnovija studija Kembridža

Današnja deca pomoću STEM-a mogu da reše pitanja klime, održivosti i nesigurnosti života na Zemlji!

Najnovija studija istraživača sa Univerziteta u Kembridžu i Edinburgu ističe izuzetnu važnost STEM koncepta za uspeh dece/učenika u 21. veku. Studija je istakla da obrazovanje ne sme počivati na odvojenom podučavanju nastavnih oblasti, već na spajanju nauke i umetnosti sa svakodnevnim životom, a utemeljeno na iskustvima učenika.

Istaknuti istraživači su napravili sjajno poređenje, stavivši današnje učenike u ulogu čuvenog renesansnog arhitekte, slikara, vajara i inženjera Leonarda da Vinčija, koji je povezivanje znanja iz više disciplina kreirano vanvremenska dela.

Pam Burnard, profesor umetnosti, kreativnosti i obrazovanja sa Univerziteta u Kembridžu navodi: „Ako pogledamo neverovatne dizajne koje je Da Vinci proizveo, jasno je da je kombinovao različite discipline da bi unapredio znanje i rešio probleme. Moramo da podstaknemo decu da razmišljaju na sličan način jer će sutrašnji odrasli morati drugačije da rešavaju probleme zbog egzistencijalnih kriza sa kojima će se suočiti: posebno onih koje se tiču klime, održivosti i nesigurnosti života na Zemlji.“

Uloga STEM-a u savremenom društvu

Ako se već sada sagleda uticaj koji na ljudski život i planetu ima poremećaj ekološke homeostaze, evidentan je zaključak da se radikalni koraci moraju sprovesti već sada. STEM obrazovni koncept smatra se jedinim mogućim, i efikasnim pristupom, koji će obrisati međupredmetne granice i dati priliku današnjoj deci/učenicima da svet upoznali kroz aktivno učešće i suštinsko razumevanju.

Ukoliko nastavnici kroz različite STEM eksperimente ukažu učenicima na probleme zagađenja voda, zemljišta i vazduha, nedostatka hrane, globalnog zagrevanja, nedostatka šuma, ili gubitka neobnovljivih izvora energije, učenici postaju i očigledno svesni tih izazova. Kao rezultat aktivnog nastavnog pristupa, koji pružaju STEM eksperimenti, produbljuje se i učeničko interesovanje, pažnja, svest, odgovornost, i kreativnost – da sami dođu do rešenja kako da spreče ekološku katastrofu.

Ocenjiivanje postaje drugačije

Pored zahteva da se obrazovanje smisleno integriše, istraživači apeluju i na važnost promene paradigme ocenjivanja. To bi kroz praksu podrazumevalo vrednovanje nivoa učeničke internalizacije ideja i kreativnosti u sprovođenju istih, a ne nivoa znanja i reprodukcije. O načinima kako ocenjivati učenike u STEM nastavi dosta razgovaramo na našim vebinara, zato vas srdačno pozivamo da nam se pridružite!

Da biste vam olakšali misiju širenja STEMa, donosimo vam sjajne ideje, eksperimente i kvalitetna znanja kroz program STEM sertifikacije. Pridružite nam se OVDE.

Literatura:

  • Studija: Pam Burnard, Laura Colucci-Gray, Pallawi Sinha. Transdisciplinarity: letting arts and science teach together. Curriculum Perspectives, 2021; 41 (1): 113 DOI: 10.1007/s41297-020-00128-y
Ostavite komentar