Olivera Kolarić za STEM sajt: Akreditovani stručni skup u Kruševcu, pridružite nam se!

Pomerimo granica obrazovanja na skupu “Otvorena vrata edukacije – izazovi u obrazovanju”

Olivera Kolarić, ugledna nastavnica biologije, predsednica Udruženja biologa Kruševac i saradnik Obrazovnog centra STEM i Mreže nastavnika “STEM zbornica”, sa velikim entuzijazmom najavljuje dolazeći stručni skup pod nazivom „Otvorena vrata edukacije – izazovi u obrazovanju“, koji će se realizovati 27. maja u Centru za stručno usavršavanje Kruševac.

Skup ima za cilj da istraži različite aspekte izazova sa kojima se suočava moderno obrazovanje i nudi praktične savete za nastavnike, roditelje i učenike. 

 • „Izazovi digitalnog obrazovanja – formativno ocenjivanje i vrednovanje postignuća učenika“: Digitalno doba nudi obilje mogućnosti za obrazovanje, ali sa sobom donosi i nove izazove. Jedan od ključnih izazova je kako pravilno oceniti i vrednovati učenička postignuća u digitalnom okruženju.
 • „Eksperimentalni izazovi za STEM genijalce budućnosti“: STEM oblasti (nauka, tehnologija, inženjering i matematika) su ključne za budućnost. Ali kako inspirisati nove generacije STEM genijalaca? Ova tema će istražiti kako se mogu koristiti eksperimentalni izazovi za podsticanje interesa učenika.
 • „Izazovi planiranja i realizacija vannastavnih aktivnosti“: Vannastavne aktivnosti su ključni deo holističkog obrazovanja, ali njihovo planiranje i realizacija mogu biti izazovni. Ova tema će nuditi savete o tome kako efikasno planirati i realizovati vannastavne aktivnosti.
 • „Izazovi vaspitnog rada – prevencija mentalnog zdravlja učenika i vršnjačkog nasilja“: Psihološko zdravlje učenika i vršnjačko nasilje su urgentni problemi u obrazovanju. Ova tema će se fokusirati na to kako obrazovne institucije mogu prevenirati mentalne zdravstvene probleme među učenicima i boriti se protiv vršnjačkog nasilja.
 • „Izazovi saradnje sa roditeljima“: Roditelji igraju ključnu ulogu u obrazovanju, ali saradnja između škola i roditelja može biti izazovna. Ova tema će nuditi strategije za poboljšanje saradnje sa roditeljima.
 • „Izbor zanimanja u 21. veku – Izazovi profesionalne orijentacije, karijernog vođenja i savetovanja“: Kako se svet brzo menja, izbor zanimanja postaje sve složeniji. Ova tema će istražiti izazove profesionalne orijentacije, karijernog vođenja i savetovanja u 21. veku.

Kroz teme ovog skupa jasno je vidljiva potreba organizatora da se posveti pažnja ključnim temama, s ciljem da se izazovi pretvore u mogućnosti za poboljšanje obrazovanja u budućnosti.

Pitali smo Oliveru: Kako vidi trenutne izazove u obrazovanju?

Olivera Kolarić: „Obrazovanje uvek prati svoje izazove, ali mislim da se trenutni izazovi obrazovanja mogu svrstati u nekoliko glavnih kategorija.

Prvo, digitalizacija obrazovanja donela je nove mogućnosti, ali i izazove. Naučili smo da digitalni alati mogu biti izuzetno korisni za pristup informacijama, personalizovano učenje i fleksibilnost. Međutim, još uvek smo u procesu razumevanja kako da najbolje koristimo te alate i kako da ocenimo i vrednujemo učenička postignuća u digitalnom okruženju.

Drugo, mi se kao obrazovna zajednica suočavamo sa izazovima povezanim sa mentalnim zdravljem učenika i vršnjačkim nasiljem. Shvatamo koliko je važno da pružimo podršku učenicima ne samo akademski, već i emocionalno i socijalno.

Treće, u eri brzog tehnološkog razvoja, moramo osigurati da naši učenici budu dobro pripremljeni za budućnost. To znači osigurati da su upoznati sa STEM oblastima, ali i pružiti im smernice kada je reč o izboru zanimanja i profesionalnoj orijentaciji.

Sve ove teme su međusobno povezane i zahtevaju holistički pristup obrazovanju. Mislim da su to glavni izazovi s kojima se suočavamo danas, i verujem da će naš skup pružiti priliku za dalje diskusije i razmenu ideja kako bismo ih prevazišli.“

Zašto nastavnici da se pridruže ovom skupu?

Učestvovanje na stručnom skupu „Otvorena vrata edukacije – izazovi u obrazovanju“ može biti izuzetno korisno za nastavnike iz različitih razloga:

 1. Profesionalni razvoj: Skup nudi nastavnicima priliku da se upuste u dublje razumijevanje trenutnih izazova u obrazovanju, istražujući teme poput digitalnog obrazovanja, STEM izazova, planiranja vannastavnih aktivnosti, i više. Saznajući više o ovim temama, nastavnici mogu proširiti svoja znanja i veštine, što će unaprediti njihovu pedagošku praksu.
 2. Razmena iskustava: Skup nudi priliku za povezivanje sa drugim profesionalcima u obrazovanju. Razmena ideja i najboljih praksi može pružiti novu perspektivu i inspiraciju za unapređenje sopstvenog rada.
 3. Savremene teme: Skup se fokusira na aktuelne i relevantne teme u obrazovanju. To nastavnicima omogućava da ostanu u korak sa najnovijim trendovima i razvojem u oblasti obrazovanja.
 4. Aktivizam: Kroz učešće na ovom skupu, nastavnici mogu aktivno doprineti rešavanju izazova u obrazovanju, pokazati svoju posvećenost razvoju obrazovanja i imati stvaran uticaj na svoje zajednice.
 5. Priznanje: Kao skup koji je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, učešće na „Otvorenim vratima edukacije – izazovi u obrazovanju“ nastavnicima donosi bodove stručnog usavršavanja van ustanove.

Saznajte više o prijavi za skup OVDE, i  pridružite nam se!

Ovaj skup pruža nastavnicima priliku da prošire svoje znanje, razmene ideje, ostanu u korak sa najnovijim trendovima u obrazovanju, i aktivno učestvuju u unapređenju obrazovnog sistema. 

Zadovoljstvo nam je što smo Obrazovni centar STEM sa Mrežom nastavnika “STEM zbornica” deo ovog događaja! Dođite i vi, očekujemo vas!

Ako želite uvek da budete u toku sa našim aktivnostima, pridružite nam se!

Ostavite komentar