STEM statistika u 2023. godini: Šta podaci govore i na šta moramo obratiti pažnju?

Šta pokazuju najnovija istraživanja?

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) obrazovanje je postalo sve popularnije u poslednje vreme, a neke od najznačajnijih kompanija u svetu učestvuju u podsticanju i podržavanju ovog obrazovnog trenda. Ovaj članak će istražiti statistiku vezanu za STEM obrazovanje, kao i prednosti koje ovaj vid obrazovanja donosi.

Prema podacima Nacionalnog centra za obrazovanje, procenjuje se da će do 2028. godine biti otvoreno više od 2,4 miliona novih radnih mesta u oblastima povezanim sa STEM obrazovanjem. Ovo se može pripisati činjenici da se tehnološka industrija stalno razvija i raste, što zahteva radnu snagu koja je sposobna da razume i primeni napredne tehnološke koncepte.

Ulaganje u STEM je sigurna investicija za budućnost

Međutim, uprkos ovom rastu, postoje određene zabrinutosti u vezi sa nedostatkom radne snage u STEM oblastima. Prema istraživanju iz 2019. godine, 2/3 ispitanika smatra da postoji manjak kvalifikovanih stručnjaka u oblastima STEM-a, a 3/4 ispitanika smatra da bi trebalo ulagati više novca u STEM obrazovanje.

Zabrinutosti o nedostatku radne snage u STEM oblastima su još izraženije u odnosu na nedostatak raznovrsnosti u STEM radnoj snazi. Istraživanje iz 2019. godine pokazuje da samo 9% STEM radne snage čine ljudi iz manjinskih grupa, što predstavlja veliki problem s obzirom na to da se manjinske grupe suočavaju sa brojnim društvenim i ekonomskim izazovima koji bi mogli biti ublaženi kroz povećanu zastupljenost u STEM oblastima.

Pored toga, istraživanja su pokazala da STEM obrazovanje donosi brojne prednosti. Učenici koji su uključeni u STEM obrazovanje imaju veću verovatnoću da će razviti kritičko mišljenje i veštine rešavanja problema, kao i sposobnost da razmišljaju o tehnološkim i naučnim konceptima na dubljem nivou. Osim toga, učenici koji su uključeni u STEM obrazovanje imaju tendenciju da poseduju više znanja o svetu tehnologije, što im može pomoći u budućim karijerama.

STEM u ženskoj populaciji

Kada je reč o ženskoj populaciji, statistika ukazuje na to da i dalje postoji jaz u broju žena u STEM oblastima. Prema podacima Nacionalnog centra za obrazovanje, žene čine samo 28% radne snage u oblasti nauke i inženjerstva. Međutim, postoje pozitivni trendovi u ovom smislu, sa porastom broja žena koje studiraju i rade u STEM oblastima u poslednjih nekoliko godina.

Važno je napomenuti da STEM obrazovanje nije samo važno za učenike i nastavnike, već i za širu zajednicu. Učenje o naučnim i tehnološkim konceptima može pomoći ljudima da bolje razumeju svet oko sebe, da se prilagode na nove tehnologije i da budu kreativniji u rešavanju različitih problema.

Šta su najnovija istraživanja pokazala?

  • Prema podacima iz 2022. godine, prosečna plata za radna mesta povezana sa STEM obrazovanjem bila je oko 85.000 dolara godišnje, što je više od prosečne plate za radna mesta koja nisu povezana sa STEM obrazovanjem.
  • Istraživanje iz 2021. godine pokazuje da su studenti koji su se prijavili na STEM programe u školama u SAD-u, tokom pandemije COVID-19, imali manje šanse da ne odustanu od svojih studija u poređenju sa studentima koji su se prijavili na ne-STEM programe.
  • Prema podacima iz 2022. godine, oko 25% svih radnih mesta u SAD-u su povezana sa STEM obrazovanjem, što ukazuje na to da je STEM obrazovanje ne samo važno za pojedince koji se obučavaju za rad u STEM oblastima, već i za širu ekonomiju.
  • Istraživanje iz 2021. godine pokazuje da se u SAD-u sve više učenika uključuje u STEM obrazovanje u osnovnim i srednjim školama. Prema ovom istraživanju, oko 45% učenika u SAD-u je prijavljeno na neki STEM kurs.
  • Prema podacima iz 2021. godine, stručnjaci iz STEM oblasti su među najtraženijim stručnjacima na tržištu rada.

Šta nam navedeni podaci sugerišu? Da je STEM mnogo više od poveznice više predmeta, to je kultura koju razvija među učenicima i veštine kojima ih pripremamo za budućnost. Statistika jasno pokazuje iz godinu u godinu jak trend razvoja STEM modela, jačanju time i svest obrazovno-vaspitnog sistema i nastavnika, o važnosti implementacije eksperimenata i nauke u nastavu.

Iako to nije lak zadatak, mi se trudimo da vam u tome i pomognemo!

 

 

Ostavite komentar